Onze expertise

Legal - Governance (verenigingen)

- Schrijven en aanpassingen statuten
- Reglementen van huishoudelijke orde
- Wettelijke naleving
- Jaarverslagen en publicaties
- Participatief beheer


Accounting - Financiën

- Organisatie begroting en boekhouding
- Verwachte exploitatierekening en begrotingscontrole
- Financiële audit, balans-, schuld- en thesaurieanalyse                                                                   
- Financiën – en thesauriebeleid
- Interne controleprocedures, functiescheiding
- Kostenbeheersing
- Businessplannen
- Kredieteisen en -capaciteit, financieringsbronnen
- Erfrechtelijke planning, vermogensbeheer (particulieren)


Human ressources


- Welzijn op het werk : wettelijke bepalingen, risicoanalyse, corrigerende maatregelen
- Beheer : organisatie, interne audit, performance, motivatie, ...
- Ressource planning
- Organisatie vrijwilligerswerk, training en motivatie 

 
Management en beheer

- Algemene organisatie - Structuur
- Strategie en planning, businessplans
- Dagelijks bestuur, dashboards
- Operational Risk Management
- Sociaal, financiëel, boekhoudkundig en investeringsbeleid                                                    


Marketing en Verkoop

- Product positionering in de markt
- Verkooptechnieken
- Marktpenetratie methoden
- Marktonderzoeken
- Bedrijfsimago
- Reclame


PR - Communicatie

- Bewustwording en verbetering van het imago van de vereniging tegen het publiek en de overheden
- Verduidelijken en bloot haar missies naar derde
- Ontwerpen en voorbereiden campagnes voor donaties of subsidiëring
- Optimaliseer de stroom van informatie, het analyseren van de publieke partners


Computers - Office

- Beheer- en boekhoudinginformatica
- Ondersteuning van de ontwikkeling van een website
- Informatiebeveiliging

 
Bouw

- Omgaan met architecten en aannemers
- Nakijken van lastenboeken
- Selectie van aanbiedingen
- Werf opvolging


Immobiliën

- Onderzoek ruimte en land
- Het opstellen van documenten (huur, koopovereenkomst, R.B.O., ...)


Arbitrage / Bemiddeling / Conflicthantering


Interventies voor bedrijven, gezinnen, particulieren, enz.


Persoonlijk advies op maat

- Problemen in menselijke relaties, zowel professioneel als persoonlijk
- Belangrijke gebeurtenissen van de persoonlijke levenssfeer met als bedoeling een besluitvormingsproces