Wie zijn we ?

Belgian Senior Consultant zet zich in :


    •    multidisciplinaire interventies,
    •    in analyse, advies, begeleiding, bemiddeling, …
    •    ten behoeve van bedrijven, verenigingen, overheden, particulieren, …

We zijn :

senioren, voormalige ambtenaren, bedrijfsleiders, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen, die hun professionele activiteiten hebben stopgezegd en actief hun ervaring en know-how willen blijven inzetten ten dienste van de maatschappij voor analyse, consulting, bemiddeling, enz ..

We hebben :

als doelstellingen :
    •    bij het maatschappelijke : te helpen, waar een betaalde advies niet toegankelijk is,
    •    bij het persoonlijke : het actief blijven door de toepassing van zijn vaardigheden ten dienste van de maatschappij.
als beginsel : onafhankelijkheid inzake filosofische, politieke, financiële standpunten

We oefenen :

vrijwilligerswerk uit : geen lid wordt vergoed