Onze werkwijze

Bij het ontvangen van een vraag per telefoon, via mail of ingevuld in het formulier online, neemt BSC terug contact om de aard van uw behoeften precies te verstaan en om te bevestigen dat BSC inderdaad de mogelijkheid heeft u hulp te bieden.

Een afspraak wordt genomen om het kader van de aan ons toevertrouwde opdracht te stellen, de competenties welke binnen BSC nodig zullen zijn te herkennen en het werkprogramma vast te leggen Dit kan soms gebeuren door uw vraag te herformuleren of soms zelfs de inhoud van uw vraag te herdefiniëren.

Eén of meerdere consultants kunnen tussenkomen afhankelijk van de verscheidenheid van de gevraagde competenties, de opdracht wordt echter beheerd door één van hen, de coördinator van de opdracht. Hij zal de hoofdcontactpersoon worden gedurende onze hele samenwerking.

Onze senior-experten, die wij ter beschikking stellen, zijn vrijwilligers. BSC vraagt echter een bescheiden tussenkomst om de funktionerings-  en de verplaatsingskosten te dekken. 

De honoraria worden per halve dag prestatie of volgens een forfait vastgelegd. De kosten behelzen de verplaatsingen, de benodigdheden, de verzekering voor specifieke risico’s, de inschakeling van derden-niet vrijwilligers, … 

De facturatie gebeurt geleidelijk in de loop van de opdracht, volgens het afgesproken schema. De facturen zijn op 30 dagen betaalbaar, enkel en alleen door overschrijving de bankrekening van BSC. Bij niet betaling van een factuur wordt de opdracht de facto stopgezet.