Waarom BSC

Maatschappelijke verantwoordelijkheid. BSC komt tussen waar een te betalen advies niet haalbaar is, hetzij voor sociale of financiële redenen. Daarom in het kwalificatieprocess, voorafgaand aan elke missie, kijken wij nauwkeurig na of het profiel van de klant en zijn aanvraag wel degelijk beantwoorden aan onze criteria, aan ons maatschappelijk doel.

Het vrijwaren van de werkgelegenheid. Wij streven ernaar om niet te concurreren met professionele actoren, noch deze te vervangen. Onze consultants nemen nooit het werk over van een medewerker, maar beogen integendeel het behoud, zelfs de groei van de werkgelegenheid, door de performanties van de bedrijven te verbeteren, die zij helpen.

Niet inmenging. In overeenstemming met onze ethiek, geven wij advies maar komen niet tussen in de uitvoering van de aanbevelingen. De consultants laten aan de klant de verantwoordelijkheid van de keuze om al dan niet de aanbevelingen te volgen. Noch de consultant, noch BSC kunnen aansprakelijk gesteld worden van de keuze van de klant inzake het advies.

Vertrouwelijkheid. BSC en zijn consultants behandelen de informatie van en in opdracht van de klant als confidentieel. Zij verbinden zich tot het confidentieel houden, gedurende en na de opdracht, van de documenten, de adviezen, de knowhow van de andere partij, waarvan zij kennis genomen hebben door deze opdracht; deze kennis indien niet gepubliceerd en gebruikt, behoudens de noodzaak ervan tijdens de opdracht.

Ervaring en onafhankelijkheid. Onze consultants zetten hun beroepservaring in ten voordele van de klant. Als vroegere verantwoordelijken beschikken zij over de noodzakelijke achtergrond voor belangrijke beslissingen of voor het beheer van kritieke toestanden. Noch BSC noch zijn consultants zijn gebonden inzake het promoten van enig product of dienst van technische, commerciële of van management orde.

Volledig vertrouwen. Onze samenwerking is gebaseerd op het vertrouwen en het wederzijds engagement van beide partijen. Dit vertrouwen is essentieel om de noodzakelijke informatie tussen consultant en klant uit te wisselen voor een kwaliteitsanalyse en dit voor de opmaak van gegronde aanbevelingen of voor begeleidende oplossingen ter implementering.