Onze klanten

Verenigingen en instellingen  

Legal - Governance

- Statuten - R.H.O. - Verslagen
- Wettelijke naleving
- Participatief beheer 

Accounting - Financiën

- Organisatie begroting en Boekhouding
- Beheer financiën - thesaurie
- Financieringsbronnen


Human ressources

- Organisatie vrijwilligerswerk
- Vrijwilligers trainen en motiveren
- HR en organisatie beheren


Management en beheer

- Gebieden van ontwikkeling
- Strategische planning
- Planning acties / middelen
- Projecten : verslagen en evaluatie


Communicatien en PR

- Publiek identificeren en benaderen
- Imago en boodschap
- Campagnes voor donaties
- Informatie optimaliseren 


Computers - Office

- Beheer en comptabiliteit
- Website
- Informatiebeveiliging


Bouw

- Omgaan met architecten en ondernemers
 - Nakijken van lastenboeken, selectie van aanbiedingen
- Werf opvolging
- Energiebesparing


Immobiliën

- Onderzoek ruimte en land
- Opstellen vanhuurcontracten, verkoopovereenkomsten, RHO

 

KMO’s en lokale overheden

Accounting - Financiën

- Boekhoudkundige org.
- Verwachte rekening en begrotingscontrole 
- Financiële audit, balans-, schuld- en thesaurieanalyse
- Interne controleprocedures, functiescheiding 
 - Financieel beleid
- Kostenbeheersing 
- Businessplannen
- Kredieteisen en -capaciteit

Human ressources

- Personeelsbeleid : organisatie, interne audit, performance, motivatie,
- Ressource planning
- Welzijn op het werk : wet. bepalingen, risico’s analyse


Management en beheer

- Algemene org., structuur
- Strategie en planning
- Dagelijk beheer - dashboards
- Beheer van de risico’s


Marketing en verkoop

- Product positionering
- Verkooptechnieken
- Marktpenetratie
- Marktonderzoeken
- Bedrijfsimago en reklame


Computers - Office

- Beheer en comptabiliteit
- Website
- Informatiebeveiliging

 

Particulieren

Accounting - Financiën 

- Erfrechtelijke planning
- Vermogensbeheer


Bouw

- Omgaan met architecten en ondernemers
- Nakijken van lastenboeken, selectie van aanbiedingen
- Werf opvolging
- Energiebesparing


Immobiliën

- Onderzoek ruimte en land
- Opstellen huurcontracten, verkoopovereenkomsten, RHO


Arbitrage -Bemiddeling - Conflicthantering


Persoonlijk advies op maat

- Menselijke relaties
- Belangrijke beslissingen